KBO ELST OVERBETUWE
Vragen of opmerkingen
Mocht u een vraag of een opmerking voor ons hebben dan kunt u onderstaand formulier gebruiken.
Ook kunt u ons een e-mail sturen. Zie ons e-mailadres.
 
Formulier voor uw vragen of opmerkingen:

Hartelijk dank voor uw vraag of opmerking.

Wij hebben uw vraag of opmerking ontvangen en zullen daar zo spoedig mogelijk op terugkomen.

E-mailadres : info(at)kbo-overbetuwe.nl
 
Contact: U kunt onze afdeling KBO Elst Overbetuwe voor uw
vragen of opmerkingen een mail sturen (zie bovenstaand
mailadres) of u kunt het nevenstaande formulier invullen.
 
Mocht u lid willen worden van onze vereniging meld u zich dan aan met behulp van onze pagina "lid worden".
Voor overige vragen gebruikt u s.v.p. nevenstaand formulier.
De contributie voor 2021 bedraagt 25,00 euro per persoon per jaar.
 
Opzeggen lidmaatschap:
Het lidmaatschap van de KBO afdeling Elst-Overbetuwe kan op elk gewenst moment bij de ledenadministrateur worden opgezegd.
Vul hiertoe nevenstaand formulier in.
Restitutie van betaalde contributie vindt echter niet plaats.