Belastinginvulhulpen

Hulp bij Belastingaangifte?
Het juist en volledig invullen van de belastingaangifte blijkt voor veel mensen een lastige opgave. Elk jaar wordt een aantal zaken gewijzigd. Gemaakte fouten bij het invullen van het belastingformulier kunnen leiden tot te hoge aanslagen of ander 'vervelend gedoe' (bijvoorbeeld onjuiste aanslagen of een verzoek om aanvullende informatie) met de belastingdienst. Soms is het verstandig om een 'Voorlopige Aanslag' aan te vragen of te wijzigen.

Zorg- en huurtoeslag
Naast de inkomstenbelasting besteden de invulhulpen ook aandacht aan de toeslagen. Zo nodig kunnen zij die aanvragen, maar er wordt vooral bekeken of u niet te veel toeslag krijgt in verhouding tot uw (huidige!) inkomen, waardoor u achteraf moet terugbetalen. Die vervelende situatie proberen zij te voorkomen.
Het blijft dus interessant om u goed te laten adviseren en helpen!
 
Wanneer u in de periode januari/februari géén aangiftebrief van de belastingdienst heeft ontvangen of juist bericht dat u voortaan géén aangifte meer hoeft te doen, denkt u misschien "dat is mooi, hoef ik ook niets te betalen". Dat is dan jammer, want mogelijk hebt u nog wel recht op teruggave van teveel ingehouden inkomstenbelasting.
Daarom onze oproep: bij twijfel, laat u adviseren door onze invulhulpen!
Zij komen op afspraak bij u thuis; uw gegevens worden absoluut vertrouwelijk behandeld.
 
De belastingdienst wil dat de invulhulpen gebruikmaken van de bij hun al bekende gegevens. Daarom moeten zij wachten tot 1 maart a.s.. Vanaf die datum kan aangifte gedaan worden over 2016.

Alle mensen die vorig jaar van onze service gebruik hebben gemaakt krijgen vanaf januari 2017 een brief (witte enveloppe!) van de belastingdienst met een 'Machtigingscode'. Deze code hebben invulhulpen nodig om uw gegevens op te halen en om uw aangifte te kunnen insturen. Dus die brief s.v.p. goed bewaren! Als u, als lid van de KBO afdeling Elst Overbetuwe, gebruik wilt maken van deze 'invulhulp' dan kunt u direct contact opnemen met één van onderstaande personen, om een afspraak te maken.
 

Situatie vanaf 2017 en 2018

 

Vanaf 2017 gaat er weer wat veranderen in de belastinginvulhulp-service van de ouderenbonden. In de Nestor van oktober 2016 is er al een artikel aan gewijd.

 

De belangrijkste wijziging voor u, als klant van de belastingservice, betreft een te betalen 'eigen bijdrage' naast de al bestaande onkostenvergoeding voor de vrijwillige belastinginvuller zelf, die laten wij hier buiten beschouwing.

 

Tot en met 2016 heeft de belastingdienst jaarlijks subsidie gegeven aan de ouderenbonden. Met dit geld werd het landelijke 'service-apparaat' van de ouderenbonden (in 's-Hertogenbosch) betaald. De belastingdienst deed dit, omdat zij het van belang vond dat aangiftes zo goed mogelijk worden ingevuld en omdat zij graag wilde dat 'klanten' (ook ouderen) geld krijgen waar zij recht op hebben. In het verleden bleef dat geld vaak ongebruikt achter bij de belastingdienst.

 

Vanaf 2017 stopt de belastingdienst met deze subsidie (bezuiniging!).

 

De ouderenbonden willen deze belastingservice toch graag in stand houden en hebben nu besloten dat de gebruikers van de belastingservice voortaan een eigen bijdrage van € 5,50 per persoon (echtpaar € 11,00) moeten betalen. Van deze gebruikers moet er minimaal één lid zijn van één van de ouderenbonden. Dus dat komt bij de onkostenvergoeding voor de vrijwillige belastinginvuller à € 12,00 per adres.

 

De eigen bijdrage zal door de ouderenbond geïnd worden op basis van een door de klant ondertekende machtiging. De belastinginvuller zorgt voor het bijbehorende papierwerk en zal vragen naar het lidmaatschapsnummer en de bankrekeningnummer.

 
U kunt zich melden bij:
         De heer Hein Tabois
         De heer Piet Brouwer
         Mevrouw Mariet Gabriëls
         De heer Frans Kosters

Vraag hun contactgegevens op bij het secretariaat van de vereniging.
 
Per 1 januari 2018 is de eigen bijdrage van € 5,50 per ingevuld belastingformulier (of per persoon) weer vervallen en er hoeft dus geen machtiging meer te worden ingevuld.